Technologická platforma Cirk Arena z.s.

Kdo jsme

Naše platforma vznikla jako reakce na výzvy, které čekají na celý řetězec výroby, zpracování a recyklace plastů. Budujeme národní
centrum kompetence pro cirkulární ekonomiku a rozhodli jsme se reagovat na současnou situaci. Každý, kdo je v tomto řetězci
výroby, spotřeby a recyklace plastů, potřebuje zodpovědět základní otázky:

Jaké materiály používat a jakým se naopak vyhnout s ohledem na novou legislativu?

Jaké jsou limity a příležitosti recyklace plastů? Kam směřuje budoucnost recyklačních technologií technických plastů? Do čeho
investovat a na základě jakých kritérií?

Jak být připraven na požadavky zákazníků v řetězci? Co chtějí a budou chtít? Jaké certifikace?

Co nové materiály, jako jsou např. bioplasty, biokompozity? Má smysl se jimi zabývat, pro jaké aplikace?

Podobných otázek bude přibývat, stejně jako přibývá nových regulací.

A proto jsme zde!

Jsme skupina expertů, která tyto otázky již řeší, má s nimi zkušenosti a zároveň umí prakticky implementovat novou legislativu.

V čem Vám pomůžeme?

1 Základem je zorientovat se v nové legislativě. Jsou to tisíce stran dokumentů, které ale směřují k jednomu cíli. Oddělit růst od spotřeby primárních surovin. A my budeme průvodci v tom, co to pro Vás znamená. Máme dostatek času na přípravu, ale není možné čekat. Pomůžeme Vám. Ukážeme Vám i příklady z ČR, které to již zvládly.
2 Na vše v budoucnosti budete potřebovat důkazy pro svá tvrzení. Mít důkazy znamená vědět, co je nutné dělat (např. Design for Recyling) a najít cesty, jak naplnit nutné požadavky. Budete s největší pravděpodobností potřebovat smluvní výzkum a expertní služby, abyste se připravili na certifikované výsledky a nutné prostředky investovali opravdu efektivně.
3 Jak se nyní – nejen na základě poptávky – ale i na základě Taxonomie EU – posuzují nové investice.
4 Jaké dotace pomohou pokrýt Vaše potřeby – především se jedná o inovační vouchery, které mohou pokrýt až 75 % nákladů. A na ně mohou navazovat další prostředky pro investice.

Na koho se obrátit?

Bc. Jana Kovaříková