CirkArenu podpořili představitelé regionu

04.03.2024

Důležitý krok v přípravách na realizaci CirkAreny se uskutečnil 29.2.2024, kdy projekt získal jednoznačnou podporu a byl doporučen Regionální stálou konferencí k dalšímu hodnocení. Projekt CirkArena tak postupuje do finální schvalovací fáze, kterou představuje výběrová komise Operačního programu Spravedlivá transformace, která by měla zasednout v nejbližších týdnech. Souběžně s procesem žádosti o evropskou podporu pokračují také všechny přípravné kroky a projektová příprava.
CirkArena je jedním ze strategických projektů Operačního programu Spravedlivá transformace pro Moravskoslezský kraj. Představuje vytvoření nové vědecko-výzkumné infrastruktury, která zhmotní řešení tématu cirkulární ekonomiky v kraji. Projekt je připravován pod hlavičkou MMV ve spolupráci s dalšími deseti partnery z veřejné, výzkumné a vývojové i neziskové sféry.
V současnosti tak projekt přechází do klíčové fáze stavebně-technické přípravy, tj. připravuje se výběrové řízení na dodavatele formou Design&Build. S tím souvisí aktuálně tzv. předběžné tržní konzultace, jejichž cílem je ověřit aktuální tržní ceny stavebních prací pro připravované výběrové řízení. Na tomto základě bude v průběhu jara 2024 následně výběrové řízení Design&Build vypsáno.

Do předběžných tržních konzultací se může přihlásit do 19.2.2024 jakýkoliv kompetentní zájemce o výslednou zakázku – výzva k účasti v 1. kole včetně příloh je uveřejněna zde.

všechny novinky