CirkArena má územní rozhodnutí, jsou vyhlášeny předběžné tržní konzultace pro dodavatele stavby

30.01.2024

Strategický projekt CirkArena má za sebou další významný milník v procesu přípravy celé stavby. Dne 20.1.2024 nabylo právní moci územní rozhodnutí o umístění stavby (ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Návazně na to byly vyhlášeny předběžné tržní konzultace pro dodavatele stavby.

Schvalovací proces byl poměrně komplexní s ohledem na rozsah a složitost stavby. Kromě celé hlavní stavby budovy byly územně povoleny také například komunikace (pěší i pojízdné), parkovací plochy, sadové a terénní úpravy a dále zejména inženýrské sítě (přeložka horkovodu, vodovodu, splaškové kanalizace a přípojky vody, kanalizace, horkovodu, silnoproudu, slaboproudu) či geotermální vrty pro využití tepelných čerpadel.
V současnosti tak projekt přechází do klíčové fáze stavebně-technické přípravy, tj. připravuje se výběrové řízení na dodavatele formou Design&Build. S tím souvisí aktuálně tzv. předběžné tržní konzultace, jejichž cílem je ověřit aktuální tržní ceny stavebních prací pro připravované výběrové řízení. Na tomto základě bude v průběhu jara 2024 následně výběrové řízení Design&Build vypsáno.

Do předběžných tržních konzultací se může přihlásit do 19.2.2024 jakýkoliv kompetentní zájemce o výslednou zakázku – výzva k účasti v 1. kole včetně příloh je uveřejněna zde.

všechny novinky